Giải bài 25 sinh 8: Tiêu hóa ở khoang miệng

 • 1 Đánh giá

Để thực hiện các hoạt động tiêu hóa, trước hết thức ăn được biến đổi ở khoang miệng. Vậy khoang miệng tiêu hóa thức ăn như thế nào? Bài 25 với nội dung "tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng". Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Tiêu hóa ở khoang miệng

 • Cấu tạo khoang miệng:
  • Răng: răng hàm, răng của, răng nanh
  • Lưỡi
  • Tuyến nước bọt
 • Hoạt động tiêu hóa:
  • Tiết nước bọt
  • Nhai
  • Đảo trộn thức ăn
  • Hoạt động tiêu hóa của enzim amilaza
  • Tạo viên thức ăn

II. Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

Hình ảnh có liên quan

 • Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi
 • Thức ăn được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của cơ thực quản.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "nhai kĩ no lâu".

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021