Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Bài làm:

Câu 1: Thực chất sự biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là sự cắt nhỏ, nghiền cho mềm nhuyễn và đảo trộn cho thức ăn thấm đẫm nước bọt.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021