Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 - sgk Sinh học 8

Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể?

Bài làm:

  • Vitamin tham gia vào cấu trúc nhiều hệ enzim của các phản ứng sinh hóa trong cơ thể.

=> Thiếu vitamin gây rối loạn các hoạt động sinh lí, quá thừa vitamin cũng gây bệnh nguy hiểm

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021