Dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 89 - sgk Sinh học 8

Dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Bài làm:

Câu 1:

 • Hoạt động tiêu hóa thức ăn:
  • Đảo trộn thức ăn
  • Tiết dịch vị
  • Hoạt động tiêu hóa của enzim pepsin
  • Co bóp đẩy thức ăn xuống ruột
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021