Điền từ thích hợp vào các chỗ trống dưới đây

  • 1 Đánh giá

3. Bảng 16.2 là các số liệu di trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi được vào ngày 22/6/2003 đối với áp suất khí quyển tại trạm.

Bảng 16.2

Thời điểm (giờ)Áp suất khí quyển ()
071,0031
101,0014
131,0042
161,0043
191,0024
221,0054

Điền từ thích hợp vào các chỗ trống dưới đây:

Áp suất khí quyển tại một nơi trên Trái Đất

Bài làm:

Áp suất khí quyển tại một nơi trên Trái Đất có sự thay đổi theo thời gian.

  • 175 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021