So sánh ba nhóm đất chính của nước ta rồi đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: So sánh ba nhóm đất chính của nước ta rồi đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.

Bài làm:

Đặc điểm so sánh

Đất Feraliy ở đồi núi thấp:

Đất mùn núi cao:

Đất bồi tụ phù sa:

Sự phân bố

Vùng đồi núi thấp (chiếm 65%)

Phân bố ở vùng núi cao

(chiếm 11%).

Phân bố ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.

(chiếm 24% diện tích đất).

Đặc tính

Chua, nghèo mùn, nhiều sét, màu đỏ vàng.

Đặc tính của đất là giàu mùn

Đất có đặc tính phì nhiêu, tơi xốp, ít chua, giàu mùn.

Giá trị sử dụng

Thích hợp trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

Thích hợp trồng rừng và cây công nghiệp.

Thích hợp trồng cây lương thực và cây ăn quả.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8