Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta.

 • 1 Đánh giá

Câu 7: (Trang 137 sgk Địa lí 8) Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta.

Bài làm:

 • Thuận lợi:
  • Làm cho thiên nhiên nước ta phong phú, đa dạng để phát triển hoạt động du lịch sinh thái…
  • Tạo nên nền nông nghiệp nhiệt đới đa canh, thâm canh và chuyên canh.
  • Nền nông nghiệp hiện đại nhiều ngành ( nhiên liệu, năng lượng, khai khoáng…)
 • Khó khăn:
  • Nước ta là vùng chịu nhiều thiên tai, môi trường dễ bị biến đổi, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt và hủy hoại (rừng cây, đất đai, động vật quý hiếm…).

 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021