Dựa vào hình 9.1 và 2.1 em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào hình 9.1 và 2.1 em hãy kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á?

Bài làm:

- Các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á:

  • Đới khí hậu cận nhiệt: Kiểu cân nhiệt Địa Trung Hải, kiểu cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao.
  • Đới khí hậu cận nhiệt đới: Kiểu nhiệt đới khô
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021