Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng dưới đây:

Ngành kinh tế

Nhóm nước

Tên các nước và vùng lãnh thổ

Nông nghiệp

Các nước đông dân

Sản xuất đủ lương thực

Các nước xuất khẩu nhiều gạo

Công nghiệp

Cường quốc công nghiệp

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới

Bài làm:

- Ta có bảng kết quả như sau:

Ngành kinh tế

Nhóm nước

Tên các nước và vùng lãnh thổ

Nông nghiệp

Các nước đông dân

Sản xuất đủ lương thực

Trung Quốc, Ấn Độ

Các nước xuất khẩu nhiều gạo

Thái Lan, Việt Nam

Công nghiệp

Cường quốc công nghiệp

Nhật Bản

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới

Đài Loan, Hàn Quốc

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021