Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Bài làm:

Quan sát bảng 31.1 ta thấy, từ tháng 10 đến tháng 4, nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc.

Sở dĩ như vậy là do trong khoảng thời gian này, miền Bắc đang là mùa Đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021