So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:

– Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm.

– Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm.

– Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông.

Bài làm:

– Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm:

  • Trạm Hà Nội tháng 1
  • Trạm Huế tháng 1
  • Trạm Tp. Hồ Chí Minh tháng 12.

– Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm:

  • Trạm Hà Nội tháng 1,
  • Trạm Huế tháng 3,
  • Trạm Tp. Hồ Chí Minh tháng 2

– Nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông: mùa gió Đông Bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khô nóng, ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021