Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Các nơi trên bề mặt Trái Đất nhận lượng nhiệt mặt trời không giống nhau nên xuất hiện ở các đới khí hậu khác nhau. Yếu tố địa hình, vị trí xa hoặc gần biển, đại dương đều ảnh hưởng tới khí hậu từng vùng. Sự đa dạng của khí hậu đã tạo nên sự phong phú của cảnh quan thiên nhiên.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khí hậu trên Trái Đất

 • Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi châu lục có các đới khí hậu khác nhau
 • Nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố đặc trưng của khí hậu.
 • Biết được địa điểm đó thuộc kiểu đới khí hậu nào nhờ phân tích diễn biến nhiệt độ và lượng mưa của điểm đó.

2. Các cảnh quan trên trái đất

 • Từng đới khí hậu có các cảnh quan đặc trưng
 • Một số cảnh quan trên trái đất:
  • Cảnh quan ở hàn đới
  • Cảnh quan ở ôn đới
  • Cảnh quan ở nhiệt đới khô
  • Cảnh quan ở nhiệt đới ẩm
  • Cảnh quan ở xa van nhiệt đới

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 20.1, cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. giải thích vì sao thủ đô Oa-sin-ton của Niu Di –Lân lại đón năm mới vào những ngày mùa hạ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Phân tích nhiệt độ và lượng mưa của bốn biểu đồ, cho biết các kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Quan sát hình 20.3, nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái đất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Dựa vào hình 20.1, 20.3 và kiến thức đã học giải thích sự hình thành hoang mạc Xahara?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Quan sát 20.1, ghi vào vở:

- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I,II, …,X.

- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11.

- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, …v.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Quan sát hình 20.1 và kiến thức đã học, điền vào theo bảng mẫu, một số đặc điểm tiêu biểu khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021