Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. giải thích vì sao thủ đô Oa-sin-ton của Niu Di –Lân lại đón năm mới vào những ngày mùa hạ.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. giải thích vì sao thủ đô Oa-sin-ton của Niu Di –Lân lại đón năm mới vào những ngày mùa hạ.

Bài làm:

- Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm, nhưng vẫn thay đổi theo mùa. Nhiệt độ trung bình trên 20 độ, lượng mưa trung bình năm từ 500mm đế 1500mm, tập trung vào mùa mưa.

- Khí hậu ôn đới máy mẻ, mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh. Thời tiết thất thường.

- Khí hậu đới lạnh vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình luôn âm, có khi nhiệt độ xuống dưới âm 50 độ. Mùa hạ thật sự chỉ dài 2 đến 3 tháng.

- Thủ đô Oenlintơn của Niudilân lại đón năm mới vào những ngày mùa hạ của nước ta vì: vị trí nằm ở 41°N, giữa Bắc và Nam bán cầu có mùa ngược nhau, do đó thời kì vào mùa xuân năm mới của Niudilân và cũng là mùa hạ của nước ta.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021