Bài 24: Vùng biển Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Đất nước ta, ngoài phần trên lục địa, còn một phần rộng lớn hơn trên Biển Đông. Giữa hai phần lục địa và biển có mối quan hệ mật thiết về mọi mặt. Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc đến tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của đất liền. Kinh tế biển đang góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam

a. Diện tích, giới hạn

 • Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông
 • Biểm lớn, tương đối kín
 • Diện tích vùng biển nước ta rộng gần1triệu km2.
 • Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển

 • Biển nóng quanh năm
 • Chế độ gió, nhiệt độ của Biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa.
 • Chế độ thủy triều phức tạp.
 • Độ mặn trung bình: 30 – 33%o

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển của Việt Nam

a.

Tài nguyên biển

 • Tài nguyên sinh vật biển phong phú, đa dạng: hải sản, khoáng ản, có dầu mỏ và khí đốt, ti tan, muối.
 • Nhiều tài nguyên để phát triển du lịch biển
 • Thiên tai thường xuyên xảy ra ở vùng biển nước ta: bão, lũ lụt, triều cường.

b. Môi trường biển

 • Khai thác nguồn lợi biển phải có kế hoạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường của biển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 24.3, em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8