Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng?

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng?

Bài làm:

- Các sông lớn ở Bắc Á: Ôbi, Iênítxây, Lêna.

- Hướng chảy từ nam lên bắc.

- Chế độ nước: sông đóng bằng về mùa đông, lũ về mùa xuân.

- Nguyên nhân: Đây là vùng khí hậu lạnh, về mùa đông nhiệt độ hạ thấp, sông bị đóng băng kéo dài. Đến mùa xuân, khi nhiệt độ tăng, băng tan, mực nước sông lên nhanh thường gây lũ băng lớn.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021