Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á Địa lí 8 trang 21

  • 1 Đánh giá

Các nước Châu Á có quá trình phát triển sớm tuy nhiên có một thời gian nền kinh tế - xã hội bị chững lại. Chỉ từ cuối thể kỉ XX nền kinh tế của châu lục này bắt đầu có những khởi sắc và dần mạnh mẽ vươn lên. Để hiểu cụ thể hơn về nền kinh tế Châu Á, KhoaHoc mời các bạn đến với bài “ đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á.

(Phần giảm tải)

2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai:

- Về xã hội :

  • Nhật Bản thoát khỏi cuộc chiến
  • Các nước lần lượt dành được độc lập

- Về kinh tế:

  • Kiệt quệ, thiếu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, phương tiện sản xuất…
  • Đời sống nhân dân khổ cực.

- Sau chiến tranh thế giới lần 2, nền kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến:

  • Có sự biến đổi mạnh trong xu hường phát triển kinh tế là ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ, nâng cao đời sống.
  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều nước tăng nhưng không đều giữa các nước.
  • Trình độ phát triển giữa các nước châu Á không đồng đều, các quốc gia nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Em hãy cho biết vì sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của châu Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào bảng 7.2 SGK – trang 22, em hãy vẽ biểu đồ hình cột để so sánh mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước Cô-oét, Hàn Quốc, Lào năm 2001.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước vào nhóm có mức thu nhập như nhau và cho biết số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8