Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết: Khu vực Đông Á bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết:

Khu vực Đông Á bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?

Bài làm:

Nằm ở phía đông của châu Á, khoảng từ 20°B đến khoảng 50°B

Bao gồm 2 bộ phận: đất liền và hải đảo

Gồm 4 quốc gia: Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản và một vùng lảnh thổ Đài Loan.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với các biển: biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, Biển Đông.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021