Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền?

Bài làm:

- Nam Á có ba miền địa hình khác nhau.

  • Phía bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay-a cao, đồ sộ, chạy theo hướng tây bắc – đông nam dài gần 2600 km, rộng trung bình từ 320 – 400km.
  • Nằm giữa là đồng bằng Ấn – Hằng rộng và bằng phẳng, chạy từ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250— 350km.
  • Phía nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía tây và phía đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021