Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Bài làm:

Những điều kiện thuận lợi giúp các nước Đông Nam Á hợp tác phát triển kinh tế:

  • Vị trí gần gũi, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.
  • Truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng.
  • Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.
  • Có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021