Xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1:(Trang 140 sgk Địa lí 8) xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Bài làm:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nằm sát chí tuyến Bắc, tiếp liền với khu vực á nhiệt đới Hoa Nam (Trung Quốc), tiếp nhận nhiều đợt gió mùa đông bắc khô và lạnh.

Cụ thể:

  • Bắc : Giáp Trung Quốc
  • Tây : Giáp Tây Bắc
  • Đông : Giáp Biển Đông
  • Nam : Giáp Bắc Trung Bộ
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021