Em hãy cho biết lên một số hang động nổi tiếng ở nước ta.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em hãy cho biết lên một số hang động nổi tiếng ở nước ta.

Bài làm:

Một số hang động nổi tiếng ở nước ta:

  • Phong Nha kẻ bàng (Quảng Bình)
  • Tam Thanh (Lạng Sơn)
  • Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình)…
  • Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình)
  • Cụm hang động Tràng An (Ninh bình)
  • Hang Sửng sốt (Quảng Ninh)
  • Động Hương Tích (Hà Nội)
  • Hệ thống hang động Tú Làn (Quảng Bình)
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021