Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

 • 1 Đánh giá

Những bài học địa lí Việt Nam mang đến cho các em những hiểu biết cơ bản, hiện đại và cần thiết về thiên nhiên, con người Việt Nam, về sự nghiệp xây dựng bà pháy triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Sau đây, chúng ta cùng đến với bài học đầu tiên về địa lí Việt Nam.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

 • Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
 • Việt Nam nằm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương
 • Có chung biên giới trên đất liền với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia
 • Việt Nam là bộ phận trung tâm tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á về mặt tự nhiên- văn hoá- lịch sử.
  • Tự nhiên: tính chất nhiệt ẩm gió mùa
  • Lịch sử: Việt Nam có lá cờ đầu trong khu vực chống thực dân Pháp, Nhật, Mỹ giành độc lập dân tộc.
  • Văn hoá: Việt Nam có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, gắn bó với khu vực.

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

 • Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, hình thành một số sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực.
 • Công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành then chốt.
 • Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

3. Học địa lí Việt Nam như thế nào

 • Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập sách giáo khoa.
 • Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tài liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 17.1 hãy cho biết:

Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?

Việt Nam có biên giới chung trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế xã hội nước ta thời gian qua.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 – 2020 của nước ta là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào bảng 22.1, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Em hãy sưu tầm một số bài thơ, bài ca dao, bài hát ca ngợi đất nước ta và cùng với các bạn tổ chức sinh hoạt văn hóa theo chủ đề trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021