Dựa vào hình 1.2 SGK, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính trên từng đồng bằng theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào hình 1.2 SGK, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính trên từng đồng bằng theo mẫu sau:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

Bài làm:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

Tây – Xi – Bia

Ô – bi, I – nê – nit – xây.

2

Tu – ran

Xưa Đa – ri – a, A- mua Đa – ri - a

3

Hoa Bắc

Hoàng Hà

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021