Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì.

Bài làm:

– Khi rừng bị con người chặt phá thì mặt đất không có lớp phủ khiến cho mưa làm xói mòn đất, đất trượt, núi lở, lũ lụt, lũ đá, lũ ống, lũ quét...

– Lợi ích của việc bảo vệ rừng: bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, bảo vệ sự đa dạng sinh vật..

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021