Đáp án câu 8 bài 9: Khu vực Tây Nam Á (Trang 29 – 32 SGK)

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Các dạng địa hình chủ yếu của Tây Nam Á phân bố như thế nào?

Bài làm:

  • Các dãy núi cao, sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì, sơn nguyên I – ran tập trung ở phía Đông Bắc.
  • Phía Tây Nam là sơn nguyên A – rap chiếm gần toàn bộ diện tích của bán đảo A – rap
  • Đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ nằm ở giữa hai khu vực trên.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021