Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường.

Bài làm:

Những nhân tố chủ yếu đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường:

– Vị trí địa lí và lãnh thổ.

– Địa hình.

– Hoàn lưu gió mùa.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021