Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đơn vị bằng sông Cửu Long.

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đơn vị bằng sông Cửu Long.

Bài làm:

Cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng:

 • Từ xa xưa nhân dân trong vùng đã đắp đê chống lũ.
 • Tích cực trồng rừng ở thượng nguồn hệ thống sõng Hồng và sông Thái Bình.
 • Đắp đập, làm hồ chứa nước phát triển thuỷ điện.
 • Tiêu lũ theo sông nhánh và ô trũng.
 • Bơm nước từ đồng ruộng ra sông.

Cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long:

 • Đắp đê bao hạn chế lũ nhỏ.
 • Tiêu lũ ra vùng biển phía tây theo các kênh rạch.
 • Làm nhà nổi, làng nổi.
 • Xây dựng làng tại các vùng đất cao, hạn chế tác động của lũ.
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021