Quan sát hình 2.1 em hãy: Chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Quan sát hình 2.1 em hãy: Chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa?

Bài làm:

- Kiểu khí hậu gió mùa gồm có:

  • Khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.
  • Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông Á.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021