Quan sát bình 8.1, cho biết: Các nước thuộc khu vực Đông Á, Dông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? Giải thích?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát bình 8.1, cho biết:

  • Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? Giải thích?
  • Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có nhũng loại cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? Giải thích?

Bài làm:

Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á:

  • Các loại cây trồng chủ yếu là lúa gạo, lúa mì, ngô, chè, cao su, dừa, cà phê.
  • Vật nuôi chủ yếu là lợn, trâu, bò.

- Sở dĩ, ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á lại có các loại cây trồng và vật nuôi như vậy là vì: Ở đây có các đồng bằng, có khí hậu ôn đới gió mùa, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa:

  • Cây trồng chủ yếu là lúa mì, bông, chà là.
  • Vật nuôi là cừu

- Ở khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa lại có các loại cây trồng, vật nuôi như vậy là vì ở đây chủ yêu là các cao nguyên, sơn nguyên, có khí hậu lục địa khô.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8