Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau.

Bài làm:

Sự khác nhau giữa rừng trồng và rừng tự nhiên:

– Rừng trồng: cây cối thuần chủng, không có nhiều tầng, động vật rất ít.

– Rừng tự nhiên: cây cối đa dạng, nhiều tầng, có nhiều loài động vật (chim thú)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021