Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Bài làm:

- Các quốc gia có sông Mê Công chảy qua là:

  • Trung Quốc
  • Mi-an-ma,
  • Thái Lan,
  • Lào,
  • Cam- pu-chia
  • Việt Nam

- Cửa sông thuộc địa phận Việt Nam và đổ ra biển Đông.

- Chế độ nước của sông Mê Công thay đổi theo mùa vì phần lớn chiều dài của sông nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có chế độ mưa theo mùa, mùa mưa nước sông lớn, mùa khô nước sông cạn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8