Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người?

Bài làm:

Nội lực tạo ra động đất, núi lửa và làm các lớp đất đá bị xô lệch, các dãy núi cap các vực sâu =>có tác hại rất lớn về người và của, những dung nham của núi lửa bị phân hủy, rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8