Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5?

Bài làm:

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021