Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.

Bài làm:

Dựa vào lược đồ ta thấy, dân cư các nước Đông Nam Á phân bố không đồng đều.

+ Dân cư tập trung đông ở vùng ven biển và vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ và rộng lớn.

+ Dân cư thưa thớt ở các khu vực vùng núi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021