Em hãy đọc lên các loại đất ghi ở hình 36.1

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hãy đọc lên các loại đất ghi ở hình 36.1

Bài làm:

Quan sát hình 36.1, ta thấy nước ta có các loại đất:

 • Ở khu vực đồi, núi có các loại đất:
  • Đất mùn núi cao trên các loại đá
  • Đất Feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá
 • Ở khu vực đồng bằng sông Mã có các loại đất:
  • Đất bồi tụ phù sa trong đê
  • Đất bãi ven sông ngoài đê
 • Ở ven biển có đất mặn ven biển
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8