Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên của Nam Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên của Nam Á?

Bài làm:

- Ở Nam Á, có các sông và cảnh quan:

  • Các sông chính: Ấn, Hằng, Bra-ma-pút.
  • Cảnh quan tự nhiên chính: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021