Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Bài làm:

Địa hình nước ta có 3 đặc điểm chính:

Thứ nhất, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

 • Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:
 • Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%
 • Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%
 • Đồng bằng chiếm ¼ diện tích

Thứ hai, địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

 • Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo
 • Đến Tân kiến tạo và vận động tạo núi Himalaya làm cho địa hình nước ta dâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, đồi núi, đồng bằng, thêm lục địa.
 • Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc – Đông Nam.
 • Địa hình nước ta có 2 hướng chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

Thứ ba, địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đơi gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

 • Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.
 • Tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo
 • Tạo nên các dạng địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập…
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8