Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ Sinh và Trung Sinh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ Sinh và Trung Sinh?

Bài làm:

- Giai đoạn Cổ Sinh gồm có các mảng:

  • Mảng Đông Bắc
  • Mảng Trường Sơn Bắc
  • Mảng Đông Nam Bộ

- Giai đoạn Trung Sinh gồm có các mảng:

  • Mảng Sông Đà
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021