Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào?

Bài làm:

  • Những dãy núi lớn phần đất liền của Đông Á: Thiên Sơn, Côn Luân, Hi-ma-lay-a, Tần Lĩnh,…
  • Những sơn nguyên phần đất liền của Đông Á: Tây Tạng
  • Những bồn địa lớn phần đất liền của Đông Á: Ta-rim, Tứ Xuyên, Duy Ngô Nhĩ.
  • Những đồng bằng lớn phần đất liền của Đông Á: Hoa Bắc, Hoa Trung, Tùng Hoa.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021