Dựa vào hình 12.1, em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào hình 12.1, em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.

Bài làm:

Tên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng là:

Sông A-mua bắt nguồn từ miền núi Nam Xi-bia.

Sông Hoàng Hà, Trường Giang bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8