Dựa vào bảng 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào bảng 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á?

Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

Bài làm:

Quan sát bảng 11.1 ta thấy, châu Á có hai khu vực đông dân nhất đó là:

  • Đông Á với 1503 triệu người năm 2001
  • Nam Á với 1356 triệu người năm 2001.

Tính mật độ dân số của hai khu vực trên:

Mật độ dân số = dân số/ diện tích

  • Mật độ dân số Đông Á= 1503000000/11762000= 127.7 (người/km2)
  • Mật độ dân số Nam Á= 1356000000/4489000= 320,1 (người/km2)

=>Như vậy mật độ dân số ở khu vực Nam Á cao hơn khu vực Đông Á.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021