Dựa vào hình 1.1 em hãy cho biết: Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ điạ lý nào?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 1.1 em hãy cho biết:

  • Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ điạ lý nào?
  • Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào?

Bài làm:

Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ:

  • Điểm cực Bắc – Mũi Cheliuxkin (77°44’B);
  • Điểm cực Nam – Mũi Piai (1°16’B).

Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục:

  • Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương,
  • Phía Đông giáp Thái Bình Dương,
  • Phía Nam giáp Ấn Độ Dương;
  • Ở phía Tây, châu Á tiếp giáp 2 châu lục là châu Âu và Châu Phi.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021