Quan sát hình 21.2, 21.3, nêu những tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường tự nhiên.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 21.2, 21.3, nêu những tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường tự nhiên.

Bài làm:

- Các chất khí thải công nghiệp đã gây ra các hiện tượng ô nhiễm không khí: mưa xít, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôdôn,...

- Nước thải công nghiệp gây ra ô nhiễm nguồn nước: các hiện tượng thủy triều đỏ, thủy triều đen,...

- Đẩy mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản làm cho môi trường ở khu vực khai thác bị xáo trộn,..

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8