Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Bài làm:

- Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên

  • Thiên nhiên nhiệt dới gió mùa phong phú, đa dạng.
  • Có nhiều thiên tai xảy ra như bão lũ.

- Ảnh hưởng đến giao thông vận tải:

  • Xây dựng nhiều loại hình giao thông vận tải
  • Bị ảnh hương bởi thiên tai
  • Bị chia cắt do kích thước hẹp ngang.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021