Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:

– Phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống.

– Bảo vệ môi trường sinh thái.

Bài làm:

- Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống:

  • Tài nguyên thực vật cung cấp tinh dầu, nhựa, chất nhuộm, dùng làm thuốc, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp…
  • Tài nguyên động vật cung cấp cho ta nhiều sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.
  • Là cơ sở phát triển du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học…

– Giá trị về bảo vệ môi trường sinh thái:

  • Điều hòa khí hậu, giữ cho môi trường không khí trong lành.
  • Bảo vệ đất, chống xói mòn.
  • Cố định bãi bồi, chắn gió, sóng…
  • Giảm ô nhiễm môi trường
  • Giảm nhẹ thiên tai, hạn hán
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8