Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?

Bài làm:

Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, cấm chặt phá bừa bãi. Đồng thời, bên cạnh đó, cần trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc.

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021