Quan sát hính 2.1 em hãy: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Quan sát hính 2.1 em hãy:

  • Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa?
  • Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?

Bài làm:

- Những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa chủ yếu phân bố ở các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.

- Các kiểu khí hậu lục địa chủ có các đặc điểm chung là:

  • Mùa đông khô và lạnh
  • Mùa hạ nóng và khô
  • Lượng mưa TB 200 – 500mm, độ ẩm không khí thấp
  • Cảnh quan chủ yếu là bán hoang mạc và hoang mạc.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8