Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.

Bài làm:

Sự khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.

  • Ở phần đất liền:
    • Phía Tây có nhiều núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng lớn
    • Phía Đông là vùng núi đồi thấp xen các đồng bằng rộng lớn.
  • Ở phần hải đảo: Địa hình là miền núi trẻ, thường có động đất và núi lửa
  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021