Quan sát hình 17.1 hãy cho biết: Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát hình 17.1 hãy cho biết:

Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?

Việt Nam có biên giới chung trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào?

Bài làm:

Việt Nam gắn liền với châu lục Á – Âu, phía Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.

Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Cam-pu-chia ở phía Tây.

Biển Đông của Việt Nam tiếp giáp với các nước: Thái Lan, Cam-pu-chia, Malayxia, Xin-ga-po, Indonexia, Brunây, Phi-lip-pin, Trung Quốc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8