Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

 • 1 Đánh giá

Khu vực Nam Á có tài nguyên thiên nhiên giàu có, là một trong những cái nôi của nền văn minh Cổ đại thế giới. Hiện nay, Nam Á vẫn là khu vực các nước đang phát triển, có dân cư đông bậc nhất thế giới.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Dân cư

 • Nam Á là một trong những khu vực đông dân nhất châu Á.
 • Mật độ dân số cao nhất châu Á: 302 người/km2 .
 • Dân cư phân bố không đều, tập trung ở ven biển và đồng bằng.
 • Nam Á là cái nôi của nền văn minh Cổ đại và tôn giáo lớn trên thế giới.

2.

Đặc điểm kinh tế - xã hội

 • Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.
 • Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu.
 • Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.
  • Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng
  • Nông nghiệp: giải quyết tốt vấn đề lương thực – thực phẩm cho nhân dân.
  • Dịch vụ phát triển, chiếm 48% GDP.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 11.1, Em có nhận xét gì rề sự phân bố dân cư ở Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào bảng 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á?

Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Qua bảng 11.2 , em hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy giải thích tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan